Våra tjänster

Vad vi gör

Vi utför transporter över hela Europa. Detta med hjälp av fordon och lastbärare som passar de flesta önskemål. Vi klarar förutom normalgods även värme-, kyl- och frystransporter. En annan specialitet är transport av flyggods där vi har fordon utrustade med rullbanor för att kunna lasta flygpalleter och flygcontainers.

Varför välja oss?

För att säkerställa våra kunders högt ställda krav vad gäller säkerhet har vi monterat satellitövevakningssystem, kopplat till Securitas AB, i ett antal av våra trailers. Det betyder att kunden kan följa dessa genom en inloggning och se transporten från start till slutdestination.

Temperaturen går också att följa på samma sätt.Transporterna utföres och är givetvis försäkrade i enlighet med gällande bestämmelser i CMR-konventionen. Vi har även en terminal på dryga 5.000 kvm där vi lastar och bygger flyg-containers samt lossar och lastar sjöcontainers. Delar av terminalen är temperaturkontrollerad och certifierad av Transportstyrelsen som RA, Regulated Ageny - Känd fraktagent.

Terminalen är även till för lagerverksamhet. Lokalen är larmad och kameraövervakad för att skapa optimal säkerhet. Här sker även flera ronderingar av vaktbolag på kvällar, nätter och helger.